HN-Priser

 

 

2016

 

 

Set fra venstre Formand Peter Sven Sørensen, Næstformand Henrik Hede-Nielsen og

Formand Morten Permin, Børns Vilkår.

 

Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens, mandag d. 14.

november 2014, overrakte Bestyrelsesformand Peter Sven Sørensen og

Næstformand Henrik Hede-Nielsen HN-prisen 2016 på 500.000 kr. til Børns Vilkår.

 

Børns Vilkår arbejder for at intet barn skal svigtes. BørneTelefonen er et af foreningens

omdrejsningspunkter.

 

 

 

Set fra venstre Næstformand Henrik Hede-Nielsen, Formand Peter Sven Sørensen,

Frivillig rådgiver Mirna Bagdoian, headspace Horsens,  Direktør Trine Hammershøy,

Det Sociale Netværk og Centerchef Anders Friche, headspace Horsens.

 

Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens, mandag d. 14.

november 2016, overrakte Bestyrelsesformand Peter Sven Sørensen og

Næstformand Henrik Hede-Nielsen HN-prisen 2016 på 250.000 kr. til

headspace Horsens.

 

headspace er et tilbud om gratis, anonym og nem tilgængelig rådgivning, målrettet

sårbare unge i alderen 12-25 år.

 

 

 

2015

 

 

Set fra venstre Formand Peter Sven Sørensen, Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Allan Arthur Vaag,

Bestyrelsesmedlem Merete Hædersdal, Læge, ph.d.-stud. Caroline Christfort Gormsen, Professor, MD., ph.d., dr.med. Claus Højbjerg Gravholt.

 

 

Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens mandag d. 16. november 2015 overrakte

Formand Peter Sven Sørensen og Næstformand Henrik Hede-Nielsen HN-Prisen på 3 x 350.000 kr. til

Læge, ph.d.-stud. Caroline Christfort Gormsen, Køge Sygehus,  Professor, MD., ph.d., dr.med. Claus Højbjerg Gravholt, Aarhus Universitetshospital og Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Allan Arthur Vaag, Rigshospitalet.

 

Familien Hede Nielsens Fond har i 2015 valgt at fokusere på diabetes, og de forskellige gener indenfor denne diagnose.

 

 

2014

 

 

 

Set fra venstre tidl. Bestyrelsesmedlem Flemming Rohde, Næstformand Henrik Hede-Nielsen,

Professor, overlæge, dr.med. Kjeld Schmiegelow og Formand Peter Sven Sørensen.

 

Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens mandag d. 17. november 2014 overrakte bestyrelsesformand Peter Sven Sørensen og næstformand Henrik Hede-Nielsen HN-prisen 2014 på et samlet beløb på 1.000.000 kr. til Professor, overlæge, dr.med. Kjeld Schmiegelow, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

 

Forskningsprojektet: RESPECT. 

REhabilitation including Social & Psysical activity and Education in Children and Teenagers with cancer.

 

  

 

 

2013    

   

 

 

Set fra venstre Næstformand Henrik Hede-Nielsen, Direktør Peter Sinding Poulsen, Horsens Kommune, Formand Peter Sven Sørensen, Professor Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital.

 

 

Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens onsdag d. 13.11.2013 overrakte bestyrelsesformand Peter Sven Sørensen og næstformand Henrik Hede-Nielsen HN-prisen 2013 på et samlet beløb på 1.000.000 kr.

 

 800.000 kr. Horsens Kommune - Bycykler i Horsens

         

                     Horsens Kommune ønsker at skabe bedre muligheder for miljørigtig og sund transport

                     mellem byens attraktioner - og vil derfor etablere Bycykler i Horsens. Etableres som et  

                     permanent beskæftigelsesprojekt for udsatte borgere.

 

200.000 kr. Professor, overlæge, dr.med. Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

 

                    Fysisk aktivitet er sundt og kan være med til at sikre en god, sygdomsfri og funktions-

                    duelig aldring. Instituttet undersøger i øjeblikket hvorvidt det er afgørende at udføre

                    intens styrketræning for at bibeholde gode muskler, eller hvorvidt mere moderat aktivitet  

                    som eks. cykling eller hjemmeøvelser kan være gunstige for at bibeholde funktion højt

                    oppe i alderen.

 

 

2012

 

       

   Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens, mandag d. 12.

   november 2012. overrakte bestyrelsesformand Peter Sven Sørensen og

   næstformand Pernille Hede-Nielsen HN-prisen 2012 på 1.000.000 kr. til

   Professor, overlæge, dr.med. Jens Kastrup, Hjertecentret, Rigshospitalet.

   

   Forskningsprojektet: Stamcellebehandling af hjertepatienter - en ny        

   mulighed.

        

   Stamcellebehandling med patientens egne stamceller fra knoglemarv eller 

   fedtvæv kan være en ny måde at reparere ødelagt hjertevæv ved

   nydannelse af blodkar og hjertemuskelcelle.

 

 

 

 

  

2011

 

Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens, mandag d. 14. november 2011, overrakte bestyrelsesformand Peter Sven Sørensen og næstformand Pernille Hede-Nielsen HN-prisen 2011 på 900.000 kr til sygeplejerske, cand.cur. og ph.d.-studerende Connie Timmermann, Hospitalsenheden Horsens og Inst. For Folkesundhed, Århus Universitet.

Forskningsprojektet giver Connie Timmermann mulighed for at undersøge betydningen af sanseindtryk i hospitalsmiljøet, såsom indretning, udsigt, lys og udsmykning, i forbindelse med indlagte patienter med en livstruende sygdom. Mere specifikt forventes projektet at belyse patienters evne til at håndtere sygdomme alt efter æstetikken i deres umiddelbare omgivelser.

 

 

2010

 

500.000 kr. Læge Christina Skovbølling Haak, Bispebjerg Hospital.

 

                    Ny behandling af hudkræft med lys og laser i et dansk-amerikansk samarbejde.

 

 

500.000 kr. Dansk Melanomgruppes Onkologiudvalg (DMG-Onkologi)

 

                    Professor, overlæge Inge Marie Svane, Onkologisik afdeling, Herlev Hospital

                    Overlæge Lars Bastholt, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital

                    Overlæge, dr. med. Henrik Schmidt, Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital

 

                    Gruppens opgave er i et tæt nationalt og internalt samarbejde at sikre danske patienter

                    den bedst mulige behandling af deres modermærkekræft. Gruppen har desuden særlig                      fokus på udvikling af immunterapi.

 

 

2009

 

500.000 kr. Horsens Ungdomsskole, projektet "Nu er det jeres tur"

      

                    Flere og flere unge piger oplever store psykiske problemer i puberteten. Ungdomsskolens

                    projekt tager hånd om de piger, der har det sværest med at finde fodfæste i livet. Dette

                    sker både gennem kursusvirksomhed og gennem brug af rollemodeller.

 

                 

2008

 

500.000 kr. Overlæge, dr.med. Jan Blaakær, Skejby Sygehus.

                   

                    Mermaid II. Forskning i genmarkører til tidlig detektion og ultimativ eliminering af              

                    livmoderhalskræft. 

 

 

500.000 kr. Digitalt Videns- og Læringscenter om "Social Immunologi" i borgerstyrede lokalområder

                    v/ skoleleder Mogens Falk Jørgensen.

 

 

2007

 

250.000 kr. Civilingeniør, lektor, ph.d. Zuzana Mladenovska, Mikrobiologi ved produktion af              

                    biobrændstof.

 

250.000 kr. Civilingeniør, lektor, ph.d. Hinrich Uellendal, Optimering af bioprocesser ved produktion af

                    biobrændstof.

 

250.000 kr. Adjunkt, ph.d. Anne Bøllingtoft, Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus.

                    "På vej mod en ny organisationsform"

 

 

250.000 kr. Lektor, ph.d. Christian Waldstrøm, Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus.

                    "Netværk-virksomheders skjulte ressourcer"

 

 

  

Holmboes Allé 1, 11. etage . DK 8700 Horsens . Telefon 79 27 73 00 . Fax 79 27 73 02 . hnfond@hedenielsensfond.dk