Sådan ANsøges fonden

 

 • Ansøgninger vedrørende foreninger,  studie-, praktik- og forskningsophold på kandidatniveau samt konferencer og kongresser fremsendes pr. mail som 1 PDF-fil på max. 1 Mb og max 10 sider.

 

 • Ansøgninger over 10 sider, f. eks. forskningsprojekter, fremsendes ligeledes pr. mail som 1 PDF-fil på max. 1 Mb pr. 10 sider, dog max. 30 sider.

 

 • Ansøgningen samt CV skal være skrevet på dansk. Øvrige bilag må gerne være på engelsk. Husk kun 1 PDF-fil.

 

 

Vær venligst opmærksom på, hvad fonden ikke støtter.

 

Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før.

 

Kortere studie- og praktikophold må ikke være påbegyndt.

 

Der gives udelukkende støtte til kongresdeltagere, der deltager aktivt ved kongressen med godkendt poster, indlæg eller lignende.

    

Når du ansøger Fonden pr. mail: HNFOND@Hedenielsensfond.dk

 

Emnefelt:  Ansøgers navn.

 

Selve e-mailen skal indeholde følgende punkter:

   

 •   Navn, adresse, mailadresse og CPR.nr. ell.  Institution og CVR.nr. ell.  Forening og CVR.nr.
 •   Kort og præcis beskrivelse af formål og baggrund. Max. 3-4 linier.
 •   Uddannelsesretning fx. jura, økonomi / projekttitle / konferencenavn.
 •   Det ansøgte beløb, samt periode.

 

Ovennævnte 4 punkter anvendes til oprettelse af din ansøgning, og er derfor vigtige.

 

Følgende punkter skal indgå i ansøgningen.

 

 • Hvem er ansvarlig (personlig, uddannelsestedet, institution, forening)
 • Formål og evt. baggrund
 • Studierelaterede ansøgninger skal indeholde seneste karakterbevis (BSc og MSc)
 • Budget, herunder egenbetaling samt evt. bidrag fra det offentlige samt foreninger/fonde.
 • CV 

 

Fonden kan ansøges  hele året og indkomne ansøgninger behandles løbende.

Der fremsendes ikke bekræftelse for modtagelse af ansøgninger.

Alle ansøgninger får svar pr. mail.  

Afslag begrundes ikke.

 

Alle bevillinger indberettes iflg. lovgivningen til SKAT.

 

HN-Prisen kan IKKE søges, den udvælges hvert år af bestyrelsen.

 

Holmboes Allé 1, 11. etage . DK 8700 Horsens . Telefon 79 27 73 00 . Fax 79 27 73 02 . hnfond@hedenielsensfond.dk