Om fonden

 

Familien Hede Nielsens Fond blev stiftet i 1971 ved en gave på 1. mio kr. fra brødrene Eigil og Ove Hede Nielsen, sønner af grundlæggeren af Hede Nielsens fabrikker, Niels Hede Nielsen, som oprindeligt startede cykelforretning i Horsens i 1906.

 

I 1974 dør den ene af fondens stiftere, Ove Hede Nielsen, hvorefter hans ældste søn Leif Hede Nielsen indtræder som næstformand i perioden 1974 til1989. Den anden stifter, Eigil Hede Nielsens død i 1991 medfører, at hans søn Niels Hede Nielsen indtræder som ny næstformand, mens fætteren Leif Hede Nielsen overtager formandsskabet.

 

I 2008 træder dette velfungerende formandsskab tilbage til fordel for et generationsskifte i form af Peter Sven Sørensen, barnebarn af Eigil Hede Nielsen, som formand og Pernille Hede-Nielsen, datter af Leif Hede-Nielsen, som næstformand. Grundet familieforøgelse i 2013 vælger Pernille Hede-Nielsen at fratræde stillingen og overlader posten som næstformand til sin bror Henrik Hede-Nielsen. I 2017 overlader Peter Sven Sørensen formandsposten til Henrik Hede-Nielsen, og Peter Sven Sørensen er herefter næstformand.

 

Traditionen med at skifte formandskabet mellem de to familiegrene bliver hermed videreført.

 

Fonden er en almennyttig virksomhed, som årligt modtager og behandler i omegnen af 1700-2000 ansøgninger af forskellig karakter, dog primært indenfor videreuddannelse, kunst & kultur samt forskning. Visse ansøgere prioriteres lokalt, mens fondens overordnede formål er at støtte ansøgere, der af formandsskabet og bestyrelsen vurderes til gavn og fremme for Danmark generelt.

 

Indkomne ansøgninger behandles løbende, mens den årlige HN-Pris på 1 mio. kr. ikke kan søges, men derimod indstilles af formandsskabet til bestyrelsen.

 

Fonden yder ikke støtte af social karakter til enkeltpersoner eller kommercielle formål, herunder f.eks. bog- eller CD-udgivelser.

 

Fonden kan søges hele året. Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr., herunder HN-Prisen på 1 mio kr.

Holmboes Allé 1, 11. etage . DK 8700 Horsens . Telefon 79 27 73 00 . Fax 79 27 73 02 . hnfond@hedenielsensfond.dk