fAMILIEN HEDE NIELSENS FOND 

Familien Hede Nielsens Fond blev stiftet i 1971 ved en gave på 1. mio kr. fra brødrene Eigil og Ove Hede Nielsen.

læs mere

 

  

 

 

kONtoret holder lukket i uge 42.

 

 

 

læs mere

 

fONDEN MODTAGER ANSØGNINGER SKREVET PÅ DANSK OG FREMSENDT PR. E-MAIL, VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ, HVAD FONDEN STØTTER OG  RETNINGS-LINIER OMKRING FREMSENDELSE.

 

 

 

 

HN-PRISEN


14.11.2016

HN-Prisen 2016 blev tildelt med 500.000 til Børns Vilkår med henblik på bl.a. at udvide åbningstiden for BørneTelefonen, og med kr. 250.000 til headspace Horsens til videreførelse af stedets arbejde for de unge.

 

se tidligere år

 

bevillinger

  

Juni 2017

Legat på kr. 100.000 til HjerneSagens

kampagne "Det gode liv sidder i hjernen" 

 

 se flere bevillinger

ANSØGNING

 

Fonden kan søges  hele året.

Indkomne ansøgninger behandles løbende.

 

Der fremsendes ikke bekræftelse for modtagelse.

 

Alle får skriftligt svar.

 

Holmboes Allé 1, 11. etage . DK 8700 Horsens . Telefon 79 27 73 00 . Fax 79 27 73 02 . hnfond@hedenielsensfond.dk